fredag 23 november 2012

Facebook – från en tjänst för högskolestudenter till världens största sociala nätverk

Facebook skapades i februari år 2004 av Mark Zuckerberg. Vem som från början kom på idén till facebook är dock ett omdebatterat ämne (Carlson, 2010). Facebook hette från början ”The facebook” (Wikipedia 2012). När facebook släpptes var det till en början endast tillgängligt för studenter på Harward University där Zuckerberg studerade. Redan under första månaden hade över häften av de som gick på grundutbildningarna registrerat sig (Phillips, 2007). Under 2005 spred sig facebook till allt fler högskolor, inte bara i USA (Wikipedia, 2012). För att registrera sig där då krävdes det att man hade en ”.edu” email adress (Joinson, 2008) . I september samma år skapades en version till gymnasieskolor, där det istället krävdes en inbjudan för att gå med. Dessa inbjudningar skickades även ut till arbetare till utvalda företag, bl.a. Microsoft och Google (Wikipedia, 2012). År 2006 släpptes tillslut facebook för allmänheten, och det enda som krävdes var att du var över 13 med en giltig email adress. Vid det här laget hade facebook ca 12 miljoner aktiva användare (ReutersTv, 2012). På bara 2 år ökades detta till 100 miljoner användare. 4 år senare är facebook nu uppe i 1 miljard användare (Wikipedia 2012). Facebook är idag världens största sociala nätverk, och världens näst mest besökta sida i världen (Alexa 2012). Visserligen har facebooks användning minskat i vissa delar av världen, men än så länge har facebook ökat antalet användare varje år (Wikipedia 2012).


                                                                  Facebook år 2005

Även om den främsta anledningen till att folk är på facebook är att vara social på olika sätt med sina vänner (Joinson, 2008), så har facebook påverkat så mycket mer. Det har utvecklats applikationer i form utav spel med flera miljoner spelare (Thomas, 2012). Marknadsföring är något som också är hur stort som helst på facebook, nästan alla större kända företag har i princip en facebook sida (Fanpagelist, 2012). Facebook har också resulterat i en enorm mängd debatter kring olika saker, t.ex. copyrightade bilder (Exposed Planet, 2012) beroende (Martikainen, 2012) internetövervakning (Angwin; Singer-vine, 2012) m.m. Förutom detta har facebook också haft en mer eller mindre betydande roll i stora världshändelser, t.ex. Arabiska våren (Sveriges Radio, 2011)


Källförteckning
Alexa (2012) Top sites [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.alexa.com/topsites> [2012-11-22]

Angwin, Julia; Singer-vine, Jeremy (2012) Selling you on facebook [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/6SbDI> [2012-11-23]

Carlson, Nicholas (2010) At Last – The Full Story Of How Facebook Was Founded [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/v1Dhn> [2012-11-23]

Exposed Planet (2011) Why sharing photos on facebook is bad for you [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/9Yq9i> [2012-11-23]

Fanpagelist.com (2012) Top brands on facebook [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/S1IHp>
[2012-11-23]

Joinson Adam N. (2008). Looking at, looking up or keeping up with people?: motives and use of facebook [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/NyNY1> In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '08). 
 
Martikainen, Rebecka (2012) Bevisat: Facebook gör dig beroende [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/ktDqf> [2012-11-23]

Phillips, Sarah (2007) A brief history of facebook [Elektronisk] Tillgänglig <http://goo.gl/u7fGg>
[2010-11-22]

Youtube - ReutersTv (2012) Mapping Facebook's growth - Decoder [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/ePXTT > [2012-11-23]

Sveriges Radio (2011) Sociala medier - viktig del av den arabiska våren [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/qA4h5> [2012-11-23]

Thomas, Owen (2012) ZYNGA HAS A HIT: FarmVille 2 Is About To Cross 50 Million Players
[Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/sdWm7> [2012-11-23]

Wikipedia, The Free Encyclopedia (2012) Facebook [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/1IYXo> [2012-11-15]

fredag 16 november 2012

Lär-kontrakt

Personligt mål:
Att lära mig mer om marknadsföring av varumärken/företag på sociala medier.

Mina tjänster
Blogg - Facebook – Reddit

Kurslitteratur

Blog:
Patel, Neil (2012) 7 reasons why blogging is still important in 2012. [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/pMXBI>
 
Wikipedia The Free Encyclopedia (2012, November 7). Blog. [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/r7q05> [2012-11-7 kl 11:56]

Facebook:
Wikipedia, The Free Encyclopedia (2012) Facebook [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/1IYXo> [2012-11-15]
Blueglass (2010) Facebook page vs facebook group – the marketers guide.
[Elektronisk] Tillgänglig <http://goo.gl/LbN0u> [2012-11-15]

Reddit:
Wikipedia, The Free Encyclopedia (2012) Reddit [Elektronisk] tillgänglig: <htIp://goo.gl/F40p0>[2012-11-14, kl 12:38]

Zenn, Jacqueline (2012) How marketers can use reddit. [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/T5Ilh> [2012-11-15]
Övrigt:
David Klein (2012) 5 companies with inbound marketing strategies that work.
[Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/KNqlg> [2012-11-15]

Meadows-Klue, Danny (2008) Opinion piece: Falling in Love 2.0: Relationship marketing for the Facebook generation [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/vhdbm>

Pernisco, Nick (2010) Social media, impact and implications on society [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/UzjfB>

Essä:
I min essä vill jag fokusera på marknadsföring på facebook.

Vetenskaplig artikel:
Joinson Adam N. (2008). Looking at, looking up or keeping up with people?: motives and use of facebook [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/NyNY1>

Cvijikj, Irena Pletikosa & Michahelles, Florian (2011). Understanding social media marketing: a case study on topics, categories and sentiment on a Facebook brand page [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/DlEqY>

Varför blogger?

Jag valde blogger för att det är ett av de enklaste alternativen, man kan skapa en blogg på ca 2 min om man vill, och det går att lägga till eller ta bort bloggar när man vill. Samtidigt har du fortfarande möjlighet att förändra förhållandevis mycket, även om det inte går kanske till samma grad som i t.ex. wordpress. En annan anledning är att man kan enkelt få tillgång till användarstatistik och möjligheten att ha reklam på din blogg är också. I och med att google äger blogger så måste man också följa deras policy vilket gör att folk litar på det.

Agarwal, Neeraj (2012) Blogger or WordPress, Which is better? [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/MY9Bk> [2012-11-15]