Essä - Facebook Marknadsföring

Facebook sida, community och Word Of Mouth Marketing
Preliminär Essä av Samuel Gottfridsson

Abstrakt

Introduktion
Facebook är idag världens största sociala nätverk med över en miljard registrerade användare (Wikipedia, 2012a). Med sådan bred publik är det kanske inte så konstigt att många av världens företag har riktat sina ögon mot sidan. Facebook har idag en rad olika funktioner som gör det möjligt för företag och varumärken att marknadsföra sig inom Facebook. Det verktyget som Facebook själva designat för företag/varumärken specifikt är deras ”sida” (Facebook, 2012). Denna sida skapar du som företag, och sedan kan personer som är medlemmar på Facebook ”gilla” för att komma i kontakt och följa det du skriver. Personer som är medlemmar på facebook kan också interagera med en Facebook sida, genom att kommentera, gilla, dela sidans inlägg, eller göra ett eget inlägg med samma funktioner. När en person utför någon av dessa handlingar, kan dennas vänner se att han/hon gjort detta, och därmed sprider personen sidan till andra, som eventuellt också kan gilla denna sida (Gottfridsson, 2012).

Utifrån detta kan man se att, till skillnad från traditionell reklam (t.ex. på tv), så är företaget mer beroende utav sina konsumenter/användare för hur lyckad deras reklam är. Denna typ av reklam ingår i ”Word Of Mouth Marketing” (Kozinets m.fl, 2010). Samtidigt blir användarna också en del utav en community när de går med i en facebook sida (Royo-Vela & Casamassima 2011). Det min Essä försöker reda ut är hur det påverkar konsumenter att vara med i en community, och hur Word Of Mouth Marketing hänger ihop med detta.

Analys
Word Of Mouth Marketing och Facebook
I samband med Internet har ordet Word Of Mouth Marketing (WOMM) blossat upp rejält. Men vad innebär egentligen WOMM? Kort sagt innebär det att medvetet försöka påverka vad som sägs om ett varumärke mellan konsumenter. Själva begreppet Word Of Mouth (WOM) har funnits under en längre tid, och har till en början bara inneburit vad konsumenter sinsemellan säger om ett varumärke. Redan då såg man det som en betydande kraft, och i en studie från 1943 menade man att vad kunderna pratade om sinsemellan var mer viktigt än marknadsföring för att försöka påverka införandet av en produkt. Senare har detta utvecklats till att man använder sig av någon med stort inflytande att försöka påverka vad konsumenterna tycker om produkten. Den senaste metoden har kommit tillsammans med introduktionen av internet och de nätverk som finns. Den innebär att man påverkar någon inom ett redan existerande nätverk, t.ex. låter dem testa en produkt och ger den gratis, och också förstår att detta kommer att spridas och diskuteras inom nätverket (Kozinets m.fl, 2010)

Hur fungerar då detta på Facebook? Först har vi en Facebook sida, som är ett nätverk. Detta nätverket består utav de personer som gillat sidan. Allting som sidan lägger ut kan potentiellt nås utav de som gillat sidan i deras newsfeed. Alla personer som har gillat sidan har sedan ett eget nätverk utav vänner som kan se när personen integrerar med sidan (Gottfridsson, 2012). Facebook har även en algoritm för vad som skall dyka upp i en användares newsfeed. Denna styrs utav hur mycket personer integrerar/besöker sidan generellt (Bustos, 2012) , men också utav vad användare gör med den. Ju fler som gillar/delar/kommenterar ett inlägg, desto fler får upp den i sin newsfeed (Anderson 2012). Om man jämför hur Word Of Mouth fungerar med hur Facebooks funktioner är uppbyggda, så anser jag att man kan säga att de är mer eller mindre uppbyggda på samma princip; Användares handlingar påverkar Facebook sidan som marknadsföringsmedel. I och med att det inte bara är ett nätverk WOM syns i, och att det är också WOM i form utav handlingar, innebär detta att positiv respons får en spridningseffekt likaväl som positiv WOM. Utifrån detta kanske man kan säga att WOM har en ytterliggare effekt i Facebook jämfört med vad det har på t.ex. en blogg.

WOM har påvisat en stark påverkan när det gäller konsumenters val vid köp, och hur de uppfattat varan de köpt i efterhand (Royo-Vela. & Casamassima, 2011).

En del av en community
Folk som gillar din Facebook sida är högst troligt på något sätt intresserade utav ditt varumärke. Eftersom det är ett nätverk med personer med ett gemensamt intresse innebär detta att det bildas en sorts community (Gummerus m.fl, 2012).

Om du har en aktiv community kan du använda denna till att omvandla din verksamhet till en mer samarbetsinriktad modell, där dina kunder ger dig feedback, eller kanske helt nya idéer för dig och ditt företag. Genom att göra detta får du också en positiv effekt på WOM. Du kan också använda den till att undersöka vad folk verkligen tycker om ditt företag, vad det finns för problem, vilka är dina konkurrenter och därmed öka den positiva WOM (Cvijikj & Michahelles 2011). Studier påvisar också att medlemmar i en community påverkas positivt i form att de ofta blir mer lojala, har mer tillit till ett varumärke (Gummerus m.fl, 2012). Medlemmar av din community kan också bli försvarare av ditt varumärke ifall de är mycket involverade, och därmed tillföra värdefull WOM (Wallace m.fl., 2012). En aktiv community kan också hjälpa till med problem som t.ex. andra kunder har.

En större del utav dina medlemmar deltar inte aktivt i communityn (Royo-Vela. & Casamassima, 2011), och det är därmed viktigt att inte bara fokusera på aktiva medlemmar. I en studie från 2006 menar man också att de som bara läser vad andra skriver blir mer lojala än de som aktivt deltar i diskussionerna (Gummerus m.fl, 2012).

Vad kan en Facebook sida erbjuda en community?
För att lyckas med att skapa en community krävs det att du erbjuder något åt de som besöker sidan. Bara för att någon är en del av en community blir det automatiskt inte positiva effekter, då olika communitys uppfattas olika beroende på vad som finns på en Facebook sida. Den interaktiva upplevelsen av en sida är kontext-baserad (Gummerus m.fl, 2012). I och med att internet och Facebook inte begränsar vad någon säger om dig, precis som i verkligheten, finns det självklart också en risk för negativ kritik (Wallace m.fl, 2012)

Forts~ 

Vad för olika saker sidan kan erbjuda

Diskussion

Slutsats

Källförteckning
Anderson, Meghan Keaney (2012) How Nonprofits Can Use Measurement To Adapt to the Facebook Algorithm Change [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/5jPgs>

Bustos, Linda (2011) EdgeRank: How Facebook Determines What Appears in the News Feed [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/vklEX> [2012-11-30]

Cvijikj, Irena Pletikosa & Michahelles Florian (2011). Understanding Social Media Marketing: A Case Study on Topics, Categories and Sentiment on a Facebook Brand Page. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments (MindTrek '11). [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/gI5dt>

Facebook (2012) Page [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/IVSPP> [2012-11-25]

Gottfridsson, Samuel (2012) Marknadsföring på facebook – spridning inom facebook
[Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/QYnB2>

Gummerus, Johanna – Liljander, Veronica - Wema Emil & Philström, Minna (2012) Customer engagement in a facebook brand community. Management Research Review. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/y50la>

Kozinets, Robert V. - de Valck, Kristine – Wojnicki, Andrea C & Wilner, Sarah J.S. (2010) Networked Narratives: Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities. Journal of marketing.[Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/KMOuk>

Royo-Vela, M. & Casamassima, P. (2011) The influence of belonging to virtual brand communities on consumers' affective commitment, satisfaction and word-of-mouth advertising, Online Information Review. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/jbp9l>

Wallace, Ellaine – Buil, Isabel & Leslie de Chernatony (2012) Facebook ‘friendship’ and brand advocacy. Journal of Brand Management [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/cUWjY>

Wikipedia, The Free Encyclopedia (2012) Facebook [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/1IYXo> [2012-11-15]

1 kommentar:

  1. Hej Samuel! Jag har skrivit en kommentar till din essä, du hittar den på min blogg http://www.matildabellak.com/blogg/ . Hoppas den kan vara till nytta :) /Matilda Bellak

    SvaraRadera