onsdag 21 augusti 2013

Marknadsföring genom andra bloggare

När det kommer till marknadsföring och bloggande finns det en hel del saker man kan göra. Man kan t.ex. ha sin egen företagsblogg för att prata om sina produkter (Sherwood, 2011), eller ha annonser på bloggar m.m (Google, 2013). Det jag tänkte prata om är att låta bloggare testa dina produkter för att sedan skriva om dem, med andra ord; låta bloggare recensera dina produkter.

Att göra detta fungerar på lite olika sätt. Dels finns det de som direkt betalar bloggaren för att göra detta (Brick Marketing, 2010), eller så kan man helt enkelt ge dem produkten gratis som tack för att de använder den (Kozinets, 2010). Detta varierar självklart hur det fungerar mellan olika produkter och mellan olika bloggare.

Varför gör man detta? Jo, dels för att man kan nå ut till nya nätverk (Brick Marketing, 2010), och dels för att många anser att bloggare är mer pålitliga (Meadows-Klue, 2008). Detta är antagligen eftersom företaget i sig högst troligt aldrig skulle säga något negativt om en sak. Samtidigt lever bloggarna på deras besökare, så om de skriver mycket som inte stämmer överens med verkligheten, kommer besökarna lämna vilket gör både parterna förlorar på eftersom utan läsare = bloggaren förlorar pengar + ingen nås ut av marknadsföringen företaget gör. I en artikel skriver Kozinets m.fl. (2010) hur bloggare försöker det att få se ut som om de inte endast gör reklam för ett företag, troligtvis för att inte förlora läsare.

Det är också viktigt att hitta rätt typ utav blogg. Dels p.g.a. att du vill nå ut till rätt målgrupp och dels för att om bloggen inte handlar om det användarna förväntar sig kan man riskera att få negativ respons (Risley, 2011).

Nackdelen med denna typ utav reklam är att du inte garanterat kommer få en positiv respons, speciellt inte om du inte har en bra produkt.Källförteckning


Brick Marketing (2010) The Pros and Cons of Paid Blog Reviews. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/po9I1> [2012-02-21]
Google (2013) Adsense [Elektronisk] Tillgänglig:<http://goo.gl/0U0Um>

Kozinets, Robert V. - de Valck, Kristine – Wojnicki, Andrea C & Wilner, Sarah J.S. (2010) Networked Narratives: Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities. Journal of marketing.[Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/KMOuk>


Meadows-Klue, Danny (2008) Opinion piece: Falling in Love 2.0: Relationship marketing for the Facebook generation [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/vhdbm>


Risley, David (2011) 5 Tips for Getting a Blogger To Review Your Product. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/MSnF2> [2013-02-20]


Sherwood, Greg (2011) Why successful companies use blogs to grow their business [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/4quVr> [2012-12-25]onsdag 27 februari 2013

Kommentar till Niklas Vedberg, tjänst C:3

Hej Niklas!

Jag tycker du valt ett intressant ämne att prata om. Jag tycker det är bra att du tar upp olika typer av annonsering och förlarar vad de är. Något jag undrar över är om det skiljer sig mellan olika typer av bloggar, är det samma på blogger som på t.e.x. Blogg.se? Kanske något som man kunde ta upp.

Jag blir också lite nyfiken på hur mycket pengar det handlar om, men jag hittar själv inget direkt svar på den frågan förutom från vad folk skriver att de får på forum, vilket kanske inte är den mest pålitliga källan. Google (2013) skriver också att det beror mycket på vad för typ utav annonser det är.

Överlag tycker jag du har skrivit en bra och sammanhängande text som introducerar de olika annonstyperna på ett tydligt vis. Kanske att man kunde utveckla lite mer av det jag tog upp ovan.

Källförteckning

Google (2013) How much will I earn with Adsense? [Elektronisk] Tillgänglig: <http://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=en&answer=9902> [2013-02-11]

Kommentar Tommy Ekerum tjänst A:2

Hej Tommy! Här är min kommentar till ditt andra inlägg på första tjänsten.

Jag tycker att du valt ett intressant ämne att skriva om, den första som skriver om lärande. Ditt första stycke förstår jag inte riktigt vad du menar. Menar du att man kan göra ett inlägg som innehåller t.ex. litteratur som folk kan läsa? Förtydliga gärna. Resten av stycket förstår jag dock, men du har ingen källa på något av det? Om du inte har någon källa föreslår jag att du har bilder som du gjort själv som exempel (+ att detta förtydligar).

Problemet med lite för lite källor går igenom hela ditt inlägg. Dock så tycker jag att det du skrivit låter trovärdigt och det mesta stämmer överens med sådant jag läst innan, så det går säkert hitta källor till det mesta du skrivit.

Något jag tycker hade varit intressant om du tog upp är om det finns några begränsningar/negativa saker med Facebook.

Slutligen i sista stycket skriver du att lärarna inte lär ut tillräckligt om källkritik, analys etc. Jag förstår inte riktigt kopplingen mellan detta och att de inte hänger med i utvecklingen. Är det för att det finns så mycket information på FB du menar? Har det inte alltid varit viktigt att lära sig källkritik och analys innan?

Sammanfattningsvis tycker jag det är lite lite referenser, med tanke på hur viktigt lärarna sagt att det är att referera i kursen. Några stycken är lite otydliga på exakt vad du menar. Samtidigt har du skrivit om ett mycket intressant ämne som kanske inte är allt för utforskat, och där det finns mycket man kan diskutera om.

söndag 13 januari 2013

Essä Review - Matilda

Hej Matilda!
Här är min Review av din Essä

Det första jag tänkte på när jag läste din essä var att du inte har med abtract (en summering) i din Essä i början. Jag vet i och för sig inte säkert om man MÅSTE ha med detta, men det är många som har det så kan vara värt att tänka på.

Din inledning är bra, då du ger en kort sammanhängande introduktion av Facebook och hur det spridit sig, och sedan på varför Facebook är så intressant för marknadsförare. Speciellt intressant att så mycket tid läggs ner på det jämfört med på andra sidor (och att det därmed blir en större chans att folk ser din reklam).

Nästa del går du in lite djupare på vad Facebook är. Jag tycker den är bra skriven, men man kanske skulle kunna fördjupa sig lite mer. Ett förslag skulle kunna vara hur Facebooks algoritm för vad som landar i nyheter fungerar:
http://goo.gl/vklEX
http://goo.gl/5jPgs

Efter detta skriver du hur man skall maximera affärsnyttan, vilket tycker jag är relevant och bra att du tar upp. Något jag tänkte på här var stycket där du skriver:
”Ett annat förslag som han ger är att iaktta sina konkurrenter för att hitta dess svagheter och utgå från dem”
Kan man inte också ta hjälp utav deras styrkor också?

Jag tycker att efterföljande rubriker är relevanta och tar upp sådant du bör veta som marknadsförare. Intressant med interaktion på Facebook sidan, jag blir lite nyfiken på hur man går tillväga för att få en sådan applikation. Kanske skulle du kunna nämna något kort om vad det krävs för att skapa detta, för jag antar att det inte är något som vem som helst kan göra? Eller ta upp det som en nackdel i diskussionen? Oavsett är det bra att du tar upp det, för då inser man att man kan göra mycket mer med en Facebook sida än vad man kanske från början tror.

Generellt gillar jag att du tar upp olika exempel på sidor som använder sig av diverse metoder du beskriver, det gör det hela mer relevant och mer trovärdigt. Bilderna är också bra då det gör det mer intressant och gör det mindre enformigt än om det bara varit text.

I rubriken ”Nackdelar med Facebook” tar du upp exemplet med BP om hur andra skrev massa negativt om dem, och utgav sig för att vara dem. När jag läste rubriken först tänkte jag mig nackdelar med att vara på Facebook, och fick den uppfattningen genom hela tills BP, där det snarare (speciellt när du tar upp det i diskussionen senare) är nackdelen med att Facebook överhuvudtaget finns eller nackdelen med att inte vara på Facebook. Vet inte riktigt om det passat under ”Fördelar med Facebook” heller i och för sig. Bortsett från att jag tycker att den delen inte passar in 100%, så tycker jag att det är bra att du tar upp nackdelar rent generellt, då det är svårare att lita på något som bara tar upp positiva saker. Just BP delen tycker jag också är en av de mer intressanta anledningarna till att man borde vara på Facebook.

Din diskussion tycker jag är tydlig och lättläst, alltid intressant när man får lite kritik om saker. Något jag läste i en av mina artiklar som jag kan föreslå är en studie som menade att saker såsom tävlingar och lotterier inte påverkar lojaliteten eller hur nöjda kunder är med ett företag alls, ifall du vill vara kritisk till det du skrev tidigare om att man kan ha tävlingar osv. på sin sida.

Här är från artikeln (s.14 i PDF:en):
”Entertainment benefits in turn mediated the influence of both community and transactional behaviors on satisfaction and loyalty, whereas economic benefits such as bonuses or lotteries had no influence on either satisfaction or loyalty. This is interesting result, because many Facebook communities focus on competitions and lotteries as the main attraction to the site. Based on this result, those activities do not increase satisfaction or loyalty towards a firm”
http://goo.gl/y50la

Din sammanfattning (slutsats?) tycker jag sammanfattar essän på ett bra sätt. Överlag tycker jag du skrivit om ett intressant och relevant ämne, och använt ett bra och sammanhängande språk genom hela essän. Jag tycker också att du har använt referenser genom hela essän på ett bra sätt. På något ställe kanske du skulle kunnat fördjupa dig lite mer, men i det stora hela tycker jag att det är en bra essä. Lycka till! :)

Källförteckning
Anderson, Meghan Keaney (2012) How Nonprofits Can Use Measurement To Adapt to the Facebook Algorithm Change [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/5jPgs> [2012-11-28]

Bustos, Linda (2011) EdgeRank: How Facebook Determines What Appears in the News Feed [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/vklEX> [2012-11-30]

Gummerus, Johanna – Liljander, Veronica - Wema Emil & Philström, Minna (2012) Customer engagement in a facebook brand community. Management Research Review. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/y50la>

fredag 11 januari 2013

Essä review - Emelie

Hej Emelie! =)
Här är min review av din Essä:

Din abstract börjar bra, och summerar bra om vad du skrivit om. Något som kanske saknas är mer om vad för resultat du fick, då abstract, om jag fattat det hela rätt, skall vara en summering av hela essän. (och det står saker om resultatet i t.ex. den vetenskapliga källan du använt i deras abstract) (Wikipedia 2012; Cvijikj & Michahelles 2011).

Din inledning tycker jag är en bra introduktion till Facebook och marknadsföring, då du beskriver kort och hur Facebook fungerar allmänt och sen hur det hör ihop med marknadsföring.

I nästa stycke tar du upp mer grundläggande hur en grupp och sida fungerar, vilket är bra. Här hittade jag dock lite saker som jag tycker hade varit intressant att lägga till lite saker om. Du skriver:

”De inlägg som administratören för sidan publicerar på den kommer sedan att synas i nyhetsflödet bland de användare som har ”Gillat” sidan.”

Något du skulle kunna ta upp här (eller senare i din essä), är om hur Facebooks algoritm fungerar. Allt som en sida skriver kommer nödvändigtvis inte upp i en användares nyhetsflöde, utan bestäms utav Facebooks ”matematiska formel”, dvs deras algoritm. T.ex. så påverkar vad som visas i användares nyhetsflöden utav hur aktivt inblandade de är med Facebook sidan, dvs, besöker de sidan? gillar de deras inlägg? osv. (Bustos, 2012) Enligt Meghan Keaney Anderson (2012) påverkas även synligheten av dina inlägg i andras nyhetsflöden beroende på om det får positiv (gilla/dela) respons eller negativ (rapporterad/skräppost) respons. Detta skulle du också kunna skriva till som en ytterligare anledning till varför det är viktigt att försöka få folk att gilla dina uppdateringar som du skriver om senare. Allt detta är något du också skulle kunna ta upp och vara kritisk till i din diskussion, då detta system påverkar de som är mer passiva användare på Facebook, vilket utgör en viktig och större del utav en sidas användare (Royo-Vela. & Casamassima, 2011). Här är källorna till vad jag hittat om Facebooks algoritm:
http://www.getelastic.com/edgerank-explained/
http://www.bethkanter.org/facebook-tactics/

Sedan lite längre ner skriver du:
”Kreafon (2010) hävdar att företag som ansvarar för en sida på Facebook kan ha kontakt med sina användare på ett mer direkt sätt jämfört med om företaget istället skulle använt sig av en grupp på Facebook. Detta eftersom de som är medlemmar i en grupp är tvungna att besöka gruppen för att se vilka nya uppdateringar som gjorts medan användare som gillar en sida kommer att kunna se nyheter och så vidare som skett på den omedelbart på deras startsidor.”

Denna delen skulle du kunna vara kritisk till i din diskussion. Jag skulle vilja påstå att det är lättare att i en grupp vara i kontakt med medlemmar, då man får notifikationer när något händer i gruppen som grundinställning och för att man har tillgång till verktyg såsom grupp chatt (O'Neil, 2010) och mass inbjudningar (Smarty, 2010). Dessutom visas ju inte allt upp i nyhetsflödet som skrivs på en Facebook sida då det, som jag skrev förut, styrs utav Facebooks algoritm. Dessa funktioner är dock några av de, som du skriver, begränsas när det blir många medlemmar i en grupp, för att vara kritiskt till kritiken.(Smarty, 2010; O'Neil, 2010).

Det enda mer jag är lite kritisk till är att ”det kostar inga pengar om man inte använder annonser och promoted posts”, och det är väldigt många andra som skriver detta också. Visst kostar det inte pengar på samma sätt som traditionell reklam (förutsatt att du inte använder promoted posts och annonser) och det är antagligen mycket billigare, men som du också skriver gäller det att vara aktiv, och någon måste ju bli betald för den tid det tar att vara aktiv!

Jag är väldigt positivt inställd till resten av din Essä. Du tar upp hur man bör bete sig och vad man bör tänka på som företag när man är på Facebook vilket är väl refererat och stämmer bra överens med det jag själv läst. Du tar också upp alla funktioner jag kände till+ några till, och ger bra och tydliga exempel på hur och varför företag använt dem. De olika exempel du tar upp förstärker verkligen effekten av verktygen. Tycker speciellt ”collections” delen var intressant, då jag aldrig hört talas om eller stött på detta. Mycket intressant del om tävlingarna och Facebooks regler också.

Jag tycker också det är bra att du tar upp risker med Facebook, ingenting är perfekt och det gör enligt mig hela essän bättre och mer trovärdig.

Din diskussion är intressant då det ger mer perspektiv och bygger på mycket av det du skrivit om tidigare. Kanske kan läggas till lite mer om det jag skrev om tidigare i reviewen om du vill göra den bättre. Slutsatsen tycker jag sammanfattar bra av det du kommit fram till i diskussionen och resten av essän.

Överlag tycker jag du har skrivit en bra, lättläst, väl refererad essä om Facebooks marknadsföring, och hur/varför man använder det. Hade definitivt rekommenderat den till Företag som vill veta mer :)

Källförteckning
Anderson, Meghan Keaney (2012) How Nonprofits Can Use Measurement To Adapt to the Facebook Algorithm Change [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/5jPgs> [2012-11-28]

Bustos, Linda (2011) EdgeRank: How Facebook Determines What Appears in the News Feed [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/vklEX> [2012-11-30]

Cvijikj, Irena Pletikosa & Michahelles Florian (2011). Understanding Social Media Marketing: A Case Study on Topics, Categories and Sentiment on a Facebook Brand Page. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments (MindTrek '11). [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/gI5dt>

O'Neil, Nick (2010) The new Facebook groups: All you need to know [Elektronisk] Tillgänglig:
<http://goo.gl/XwSHB> [2013-01-11]

Royo-Vela, M. & Casamassima, P. (2011) The influence of belonging to virtual brand communities on consumers' affective commitment, satisfaction and word-of-mouth advertising, Online Information Review. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/jbp9l>

Smarty, Ann (2010) 3 Facebook Limitations You as a Marketer Should Be Aware of [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/phw3B> [2012-11-25]

söndag 30 december 2012

ESSÄ

Tema: Marknadsföring på Facebook

Kommer redigera posten när jag kommit på exakt vad min titel etc skall vara, men just nu lutar det åt hur/varför man bör engagera folk/skapa en community/vad man kan få ut från en facebook sida i marknadsföringssyfte. 

Vetenskaplig källa:
 
Cvijikj, Irena Pletikosa & Michahelles Florian (2011). Understanding Social Media Marketing: A Case Study on Topics, Categories and Sentiment on a Facebook Brand Page. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments (MindTrek '11). [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/gI5dt

och (antagligen) 

Joinson, Adam (2008) Looking at, looking up or keeping up with people?: motives and use of facebook. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '08). [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/KjPB9>