onsdag 21 augusti 2013

Marknadsföring genom andra bloggare

När det kommer till marknadsföring och bloggande finns det en hel del saker man kan göra. Man kan t.ex. ha sin egen företagsblogg för att prata om sina produkter (Sherwood, 2011), eller ha annonser på bloggar m.m (Google, 2013). Det jag tänkte prata om är att låta bloggare testa dina produkter för att sedan skriva om dem, med andra ord; låta bloggare recensera dina produkter.

Att göra detta fungerar på lite olika sätt. Dels finns det de som direkt betalar bloggaren för att göra detta (Brick Marketing, 2010), eller så kan man helt enkelt ge dem produkten gratis som tack för att de använder den (Kozinets, 2010). Detta varierar självklart hur det fungerar mellan olika produkter och mellan olika bloggare.

Varför gör man detta? Jo, dels för att man kan nå ut till nya nätverk (Brick Marketing, 2010), och dels för att många anser att bloggare är mer pålitliga (Meadows-Klue, 2008). Detta är antagligen eftersom företaget i sig högst troligt aldrig skulle säga något negativt om en sak. Samtidigt lever bloggarna på deras besökare, så om de skriver mycket som inte stämmer överens med verkligheten, kommer besökarna lämna vilket gör både parterna förlorar på eftersom utan läsare = bloggaren förlorar pengar + ingen nås ut av marknadsföringen företaget gör. I en artikel skriver Kozinets m.fl. (2010) hur bloggare försöker det att få se ut som om de inte endast gör reklam för ett företag, troligtvis för att inte förlora läsare.

Det är också viktigt att hitta rätt typ utav blogg. Dels p.g.a. att du vill nå ut till rätt målgrupp och dels för att om bloggen inte handlar om det användarna förväntar sig kan man riskera att få negativ respons (Risley, 2011).

Nackdelen med denna typ utav reklam är att du inte garanterat kommer få en positiv respons, speciellt inte om du inte har en bra produkt.Källförteckning


Brick Marketing (2010) The Pros and Cons of Paid Blog Reviews. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/po9I1> [2012-02-21]
Google (2013) Adsense [Elektronisk] Tillgänglig:<http://goo.gl/0U0Um>

Kozinets, Robert V. - de Valck, Kristine – Wojnicki, Andrea C & Wilner, Sarah J.S. (2010) Networked Narratives: Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities. Journal of marketing.[Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/KMOuk>


Meadows-Klue, Danny (2008) Opinion piece: Falling in Love 2.0: Relationship marketing for the Facebook generation [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/vhdbm>


Risley, David (2011) 5 Tips for Getting a Blogger To Review Your Product. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/MSnF2> [2013-02-20]


Sherwood, Greg (2011) Why successful companies use blogs to grow their business [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/4quVr> [2012-12-25]Inga kommentarer:

Skicka en kommentar