fredag 11 januari 2013

Essä review - Emelie

Hej Emelie! =)
Här är min review av din Essä:

Din abstract börjar bra, och summerar bra om vad du skrivit om. Något som kanske saknas är mer om vad för resultat du fick, då abstract, om jag fattat det hela rätt, skall vara en summering av hela essän. (och det står saker om resultatet i t.ex. den vetenskapliga källan du använt i deras abstract) (Wikipedia 2012; Cvijikj & Michahelles 2011).

Din inledning tycker jag är en bra introduktion till Facebook och marknadsföring, då du beskriver kort och hur Facebook fungerar allmänt och sen hur det hör ihop med marknadsföring.

I nästa stycke tar du upp mer grundläggande hur en grupp och sida fungerar, vilket är bra. Här hittade jag dock lite saker som jag tycker hade varit intressant att lägga till lite saker om. Du skriver:

”De inlägg som administratören för sidan publicerar på den kommer sedan att synas i nyhetsflödet bland de användare som har ”Gillat” sidan.”

Något du skulle kunna ta upp här (eller senare i din essä), är om hur Facebooks algoritm fungerar. Allt som en sida skriver kommer nödvändigtvis inte upp i en användares nyhetsflöde, utan bestäms utav Facebooks ”matematiska formel”, dvs deras algoritm. T.ex. så påverkar vad som visas i användares nyhetsflöden utav hur aktivt inblandade de är med Facebook sidan, dvs, besöker de sidan? gillar de deras inlägg? osv. (Bustos, 2012) Enligt Meghan Keaney Anderson (2012) påverkas även synligheten av dina inlägg i andras nyhetsflöden beroende på om det får positiv (gilla/dela) respons eller negativ (rapporterad/skräppost) respons. Detta skulle du också kunna skriva till som en ytterligare anledning till varför det är viktigt att försöka få folk att gilla dina uppdateringar som du skriver om senare. Allt detta är något du också skulle kunna ta upp och vara kritisk till i din diskussion, då detta system påverkar de som är mer passiva användare på Facebook, vilket utgör en viktig och större del utav en sidas användare (Royo-Vela. & Casamassima, 2011). Här är källorna till vad jag hittat om Facebooks algoritm:
http://www.getelastic.com/edgerank-explained/
http://www.bethkanter.org/facebook-tactics/

Sedan lite längre ner skriver du:
”Kreafon (2010) hävdar att företag som ansvarar för en sida på Facebook kan ha kontakt med sina användare på ett mer direkt sätt jämfört med om företaget istället skulle använt sig av en grupp på Facebook. Detta eftersom de som är medlemmar i en grupp är tvungna att besöka gruppen för att se vilka nya uppdateringar som gjorts medan användare som gillar en sida kommer att kunna se nyheter och så vidare som skett på den omedelbart på deras startsidor.”

Denna delen skulle du kunna vara kritisk till i din diskussion. Jag skulle vilja påstå att det är lättare att i en grupp vara i kontakt med medlemmar, då man får notifikationer när något händer i gruppen som grundinställning och för att man har tillgång till verktyg såsom grupp chatt (O'Neil, 2010) och mass inbjudningar (Smarty, 2010). Dessutom visas ju inte allt upp i nyhetsflödet som skrivs på en Facebook sida då det, som jag skrev förut, styrs utav Facebooks algoritm. Dessa funktioner är dock några av de, som du skriver, begränsas när det blir många medlemmar i en grupp, för att vara kritiskt till kritiken.(Smarty, 2010; O'Neil, 2010).

Det enda mer jag är lite kritisk till är att ”det kostar inga pengar om man inte använder annonser och promoted posts”, och det är väldigt många andra som skriver detta också. Visst kostar det inte pengar på samma sätt som traditionell reklam (förutsatt att du inte använder promoted posts och annonser) och det är antagligen mycket billigare, men som du också skriver gäller det att vara aktiv, och någon måste ju bli betald för den tid det tar att vara aktiv!

Jag är väldigt positivt inställd till resten av din Essä. Du tar upp hur man bör bete sig och vad man bör tänka på som företag när man är på Facebook vilket är väl refererat och stämmer bra överens med det jag själv läst. Du tar också upp alla funktioner jag kände till+ några till, och ger bra och tydliga exempel på hur och varför företag använt dem. De olika exempel du tar upp förstärker verkligen effekten av verktygen. Tycker speciellt ”collections” delen var intressant, då jag aldrig hört talas om eller stött på detta. Mycket intressant del om tävlingarna och Facebooks regler också.

Jag tycker också det är bra att du tar upp risker med Facebook, ingenting är perfekt och det gör enligt mig hela essän bättre och mer trovärdig.

Din diskussion är intressant då det ger mer perspektiv och bygger på mycket av det du skrivit om tidigare. Kanske kan läggas till lite mer om det jag skrev om tidigare i reviewen om du vill göra den bättre. Slutsatsen tycker jag sammanfattar bra av det du kommit fram till i diskussionen och resten av essän.

Överlag tycker jag du har skrivit en bra, lättläst, väl refererad essä om Facebooks marknadsföring, och hur/varför man använder det. Hade definitivt rekommenderat den till Företag som vill veta mer :)

Källförteckning
Anderson, Meghan Keaney (2012) How Nonprofits Can Use Measurement To Adapt to the Facebook Algorithm Change [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/5jPgs> [2012-11-28]

Bustos, Linda (2011) EdgeRank: How Facebook Determines What Appears in the News Feed [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/vklEX> [2012-11-30]

Cvijikj, Irena Pletikosa & Michahelles Florian (2011). Understanding Social Media Marketing: A Case Study on Topics, Categories and Sentiment on a Facebook Brand Page. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments (MindTrek '11). [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/gI5dt>

O'Neil, Nick (2010) The new Facebook groups: All you need to know [Elektronisk] Tillgänglig:
<http://goo.gl/XwSHB> [2013-01-11]

Royo-Vela, M. & Casamassima, P. (2011) The influence of belonging to virtual brand communities on consumers' affective commitment, satisfaction and word-of-mouth advertising, Online Information Review. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/jbp9l>

Smarty, Ann (2010) 3 Facebook Limitations You as a Marketer Should Be Aware of [Elektronisk]
Tillgänglig: <http://goo.gl/phw3B> [2012-11-25]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar