söndag 13 januari 2013

Essä Review - Matilda

Hej Matilda!
Här är min Review av din Essä

Det första jag tänkte på när jag läste din essä var att du inte har med abtract (en summering) i din Essä i början. Jag vet i och för sig inte säkert om man MÅSTE ha med detta, men det är många som har det så kan vara värt att tänka på.

Din inledning är bra, då du ger en kort sammanhängande introduktion av Facebook och hur det spridit sig, och sedan på varför Facebook är så intressant för marknadsförare. Speciellt intressant att så mycket tid läggs ner på det jämfört med på andra sidor (och att det därmed blir en större chans att folk ser din reklam).

Nästa del går du in lite djupare på vad Facebook är. Jag tycker den är bra skriven, men man kanske skulle kunna fördjupa sig lite mer. Ett förslag skulle kunna vara hur Facebooks algoritm för vad som landar i nyheter fungerar:
http://goo.gl/vklEX
http://goo.gl/5jPgs

Efter detta skriver du hur man skall maximera affärsnyttan, vilket tycker jag är relevant och bra att du tar upp. Något jag tänkte på här var stycket där du skriver:
”Ett annat förslag som han ger är att iaktta sina konkurrenter för att hitta dess svagheter och utgå från dem”
Kan man inte också ta hjälp utav deras styrkor också?

Jag tycker att efterföljande rubriker är relevanta och tar upp sådant du bör veta som marknadsförare. Intressant med interaktion på Facebook sidan, jag blir lite nyfiken på hur man går tillväga för att få en sådan applikation. Kanske skulle du kunna nämna något kort om vad det krävs för att skapa detta, för jag antar att det inte är något som vem som helst kan göra? Eller ta upp det som en nackdel i diskussionen? Oavsett är det bra att du tar upp det, för då inser man att man kan göra mycket mer med en Facebook sida än vad man kanske från början tror.

Generellt gillar jag att du tar upp olika exempel på sidor som använder sig av diverse metoder du beskriver, det gör det hela mer relevant och mer trovärdigt. Bilderna är också bra då det gör det mer intressant och gör det mindre enformigt än om det bara varit text.

I rubriken ”Nackdelar med Facebook” tar du upp exemplet med BP om hur andra skrev massa negativt om dem, och utgav sig för att vara dem. När jag läste rubriken först tänkte jag mig nackdelar med att vara på Facebook, och fick den uppfattningen genom hela tills BP, där det snarare (speciellt när du tar upp det i diskussionen senare) är nackdelen med att Facebook överhuvudtaget finns eller nackdelen med att inte vara på Facebook. Vet inte riktigt om det passat under ”Fördelar med Facebook” heller i och för sig. Bortsett från att jag tycker att den delen inte passar in 100%, så tycker jag att det är bra att du tar upp nackdelar rent generellt, då det är svårare att lita på något som bara tar upp positiva saker. Just BP delen tycker jag också är en av de mer intressanta anledningarna till att man borde vara på Facebook.

Din diskussion tycker jag är tydlig och lättläst, alltid intressant när man får lite kritik om saker. Något jag läste i en av mina artiklar som jag kan föreslå är en studie som menade att saker såsom tävlingar och lotterier inte påverkar lojaliteten eller hur nöjda kunder är med ett företag alls, ifall du vill vara kritisk till det du skrev tidigare om att man kan ha tävlingar osv. på sin sida.

Här är från artikeln (s.14 i PDF:en):
”Entertainment benefits in turn mediated the influence of both community and transactional behaviors on satisfaction and loyalty, whereas economic benefits such as bonuses or lotteries had no influence on either satisfaction or loyalty. This is interesting result, because many Facebook communities focus on competitions and lotteries as the main attraction to the site. Based on this result, those activities do not increase satisfaction or loyalty towards a firm”
http://goo.gl/y50la

Din sammanfattning (slutsats?) tycker jag sammanfattar essän på ett bra sätt. Överlag tycker jag du skrivit om ett intressant och relevant ämne, och använt ett bra och sammanhängande språk genom hela essän. Jag tycker också att du har använt referenser genom hela essän på ett bra sätt. På något ställe kanske du skulle kunnat fördjupa dig lite mer, men i det stora hela tycker jag att det är en bra essä. Lycka till! :)

Källförteckning
Anderson, Meghan Keaney (2012) How Nonprofits Can Use Measurement To Adapt to the Facebook Algorithm Change [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/5jPgs> [2012-11-28]

Bustos, Linda (2011) EdgeRank: How Facebook Determines What Appears in the News Feed [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/vklEX> [2012-11-30]

Gummerus, Johanna – Liljander, Veronica - Wema Emil & Philström, Minna (2012) Customer engagement in a facebook brand community. Management Research Review. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://goo.gl/y50la>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar