onsdag 27 februari 2013

Kommentar till Niklas Vedberg, tjänst C:3

Hej Niklas!

Jag tycker du valt ett intressant ämne att prata om. Jag tycker det är bra att du tar upp olika typer av annonsering och förlarar vad de är. Något jag undrar över är om det skiljer sig mellan olika typer av bloggar, är det samma på blogger som på t.e.x. Blogg.se? Kanske något som man kunde ta upp.

Jag blir också lite nyfiken på hur mycket pengar det handlar om, men jag hittar själv inget direkt svar på den frågan förutom från vad folk skriver att de får på forum, vilket kanske inte är den mest pålitliga källan. Google (2013) skriver också att det beror mycket på vad för typ utav annonser det är.

Överlag tycker jag du har skrivit en bra och sammanhängande text som introducerar de olika annonstyperna på ett tydligt vis. Kanske att man kunde utveckla lite mer av det jag tog upp ovan.

Källförteckning

Google (2013) How much will I earn with Adsense? [Elektronisk] Tillgänglig: <http://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=en&answer=9902> [2013-02-11]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar